Лицензирани специалности

Център за професионално обучение към “Ахад-Бизнес Универсал” ЕООД предлага следните лицензирани специалности:

1. Професия “Продавач – консултант”, код 341020

1.1. Специалност Продавач – консултант, код 3410201 – втора степен на професионална квалификация

2. Професия “Брокер”, код 341030

1.2. Специалност Недвижими имоти, код 3410301, трета степен на професионална квалификация

3. Професия “Търговски представител”, код 341040

3.1. Специалност Търговия на едро и дребно, код 3410401, трета степен на професионална квалификация

4, Професия “Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020

4.1. Специалност Маркетингови проучвания, код 3420201, втора степен на професионална квалификация

5. Професия “Финансист”, код 343010

5.1. Специалност “Банково дело”, код 3430101, трета степен на професионална квалификация

5.2. Специалност Застрахователно и осигурително дело, код 3430102, трета степен на професионална квалификация

6. Професия “Финансов отчетник”, код 343020

6.1. Специалност Финансова отчетност, код 3430201, втора степен на професионална квалификация

7. Професия “Данъчен и митнически посредник”, код 344020

7.1. Специалност Митническа и данъчна администрация, код 3440201, трета степен на професионална квалификация

7.2. Специалност Митническо и данъчно обслужване, код 3440202, втора степен на професионална квалификация

8. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030

8.1. Специалност Оперативно счетоводство, код 3440301, трета степен на професионална квалификация

9. Професия “Сътрудник в бизнес-услуги”, код 345040

9.1. Специалност Биснес-услуги, код 3450401, втора степен на професионална квалификация

10. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050

10.1. Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

11. Професия “Касиер”, код 345060

11.1. Специалност Касиер, код 3450601, първа степен на професионална квалификация

12. Професия “Снабдител”, код 345080

12.1. Специалност Снабдител, код 3450801, първа степен на професионална квалификация

13. Професия “Икономист”, код 345120

13.1. Специалност Индустрия, код 3451201, трета степен на професионална квалификация

13.2. Специалност Търговия, код 3451202, трета степен на професионална квалификация

13,3. Специалност Земедлско стопанство, код 3451203, трета степен на професионална квалификация

13.4. Специалност Икономика и мениджмънт, код 3451204, трета степен на професионална квалификация

13.5. Специалност Горско стопанство, код 3451205, трета степен на професионална квалификация

14. Професия “Офис-мениджър”, код 346010

14.1. Специалност Биснес-администрация, код 3460101, трета степен на професионална квалификация

15. Професия “Офис-секретар”, код 346020

15.1. Специалност Административно обслужане, код 3460201, втора степен на професионална квалификация

16. Професия “Деловодител”, код 346030

16.1. Специалност Деловодство и архив, код 3460301, първа степен на професионална квалификация

17. Професия “Оператор информационно осигуряване, код 482020

17.1. Специалност Икономическо информационно осигуряване, код 4820201, втора степен на професионална квалификация

18. Професия “Оператор на компютър”, код 482030

18.1. Специалност Текстообработване, код 4820301, първа степен на професионална квалификация

19, Професия “Помощник в строителството”, код 582080

19.1. Специалност Основни и довъшителни работи, код 5820801, първа степен на професионална квалификация

20. Професия “Помощник пътен строител”, код 582090

20.1. Специалност Пътища, магистрали и съоръжения, код 5820901, първа степен на професионална квалификация

20.2. Специалност Релсови пътища и съоръжения, код 5820902, първа степен на професионална квалификация