Обучения по Програма “Развитие на Човешките ресурси” – 2021 – 2027

Други обучения

 • Общуване на чужди езици – Английски език
 • Работа с основни текстообработващи програми MS Word
 • Работа с електронни таблици MS Excel
 • Работа с база данни, съхраняване и управление на информация MS Access
 • Търсене на информация в интернет и сигурност на информацията
 • Работа с програма MS Powerpoint
 • Умения за работа в екип
 • Мотивация за работа
 • Управление на конфликти
 • Обща икономическа култура и теория на пазарното стопанство
 • Предприемачество и мениджмънт
 • Лидерски умения
 • Стартиране и управление на малък и среден бизнес
 • Изготвяне на бизнес план на предприятие